RailSaverPRO supports local sport

RailSaverPRO was born 3 years ago with a clear international vision. And as was planned, our success came from abroad, where our focus of attention was placed, allowing us to reach a 90% export ratio.

But this year, we want to start nurturing home attention, giving back, and supporting local initiatives like the Catalan SUP championship managed by the UCS, Unió Catalana de Surf where we will be sponsors.

Do you want to come race or surf?. Contact us

 

Unio Catalana de Surf calendar 2014

 

RailSaverPRO va neixer fa 3 anys amb una clara vocació internacional. I tal com vàrem planejar, el nostre èxit ha vingut de mes enllà de les nostres fronteres, fins a tenir mes d'un 90% de taxa d'exportació.

Però aquest any volem mirar també cap dins, captar l'atenció local, i donar suport a iniciatives locals con el campionat català de SUP gestionat per la UCS, Unió Catalana de Surf a la que ajudarem en el que poguem

Vols venir a correr o surfejar? Contactan's

 

Back to blog